Jelenia

  • jest
  • SPOKO

Pogawędźmy

Jeśli zapiski wolisz: Adres email Jelenia jest SPOKO Jeśli gawędzić wolisz: Telefon kontaktowy Jelenia jest SPOKO

Możesz też atramentem palców niebrudzącym wypisać świstek tenże: